Indiańskie forum

Forum o Indianach
Dzisiaj jest 14 listopada 2019 23:29

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
Szamański
 Tytuł: Traktat z Fortu Bridger - 1868
Źródło:
PostWiadomość wysłana.: 14 lutego 2008 21:52 
Offline
User

Rejestracja: 22 sierpnia 2005 18:31
Posty: 25
Lokalizacja: Łódź
Płeć: Nie określono
Dla Wschodnich Szoszonów jest to najważniejszy polityczny dokument. Traktat z Fortu Bridger, z 1868, ustanawia granice Rezerwatu Wind River i gwarantuje plemieniu trwałe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. W przeciwieństwie do poprzedniego traktatu z Fort Bridger, z 1863, który jedynie określał zarys ziem Kraju Szoszonów - który leżał na zachód od Wind River Mountains- traktat z 1868 dawał plemieniu prawo do zajmowania czegoś, co było ich terenem polowań i zimowych obozów, ale nigdy nie było ich domem. W efekcie dokument ten oddalił wszelkie żądania do doliny Wind River wysuwane przez rywalizujące plemiona takie jak Arapaho, Crow czy Oglala Sioux. Jest kilka ciekawych pomyłek w pisowni tego traktatu. W szczególności urzędnik zapisał słowa "Camas Prairie" jako "Kansas Prairie" a agent Luther Mann został zapisany jako Luther Manpa. Jak większość traktatów z indiańskimi narodami, dokument ten wyraźnie pokazuje, pragnienie rządu, aby Indianie porzucili wszelkie formy plemiennej lojalności i zamienili się w niezależnych farmerów. Prawie wszystkie artykuły tego traktatu są napisane z myślą o tym celu.


Na górę  || 
 Wyświetl profil  
 
Bot Reklamowy Reklama
 
Na górę
Szamański
 Tytuł: Re: Traktat z Fortu Bridger - 1868
Źródło:
PostWiadomość wysłana.: 14 lutego 2008 21:53 
Offline
User

Rejestracja: 22 sierpnia 2005 18:31
Posty: 25
Lokalizacja: Łódź
Płeć: Nie określono
Traktat ze Wschodnimi Szoszonami i Bannockami, 1868
3 Lipca 1868


Artykuły traktatu sporządzonego i podpisanego w Forcie Bridger, Terytorium Utah, 3 lipca roku pańskiego 1868, przez podpisanych niżej komisarzy ze strony US, i podpisanych niżej wodzów i przywódców reprezentujących Szoszonów (wschodnią grupę) i Bannocków

Artykuł 1
Od tego dnia na wieki będzie istniał pokój między stronami tego układu. Rząd US pragnie pokoju, i swoim honorem ręczy tutaj dotrzymać go. Indianie pragną pokoju i niniejszym swoim honorem ręczą za jego podtrzymywanie.
Jeśli źli ludzie spośród białych lub inni poddani władzy US, popełnią coś złego w stosunku do osoby lub własności Indian, to US przystąpi, na podstawie dowodu dostarczonego agentowi i przekazanego Komisarzowi d/s Indian, w Waszyngtonie, natychmiast do aresztowania przestępcy i ukarania go według prawa US, a także zrefundowania poszkodowanej osobie poniesionych strat.
Jeśli źli ludzie spośród Indian popełnią jakieś zło lub grabież na osobie lub własności kogokolwiek, białego, czarnego lub Indianina, podlegającego Stanom Zjednoczonym i pozostającego z nimi w pokoju, wymienieni tu Indianie uroczyście zgadzają się, że na podstawie dowodu przedstawionego ich agentowi i potwierdzonego przez niego, dostarczą złoczyńcę Stanom Zjednoczonym, aby został osądzony i ukarany zgodnie z prawem; a w przypadku, gdy będą uparcie odmawiać to uczynić, poszkodowana osoba otrzyma rekompensatę za swą stratę, która zostanie potrącona z rocznej renty lub innych pieniędzy należnych im na mocy tego lub innych traktatów podpisanych z US. Prezydent, za radą Komisarza d/s Indian, określi takie prawa i przepisy dla ustalenia odszkodowań, jakie w swym osądzie uzna za stosowne. Ale żadne takie potrącenia nie będą ustalane i płacone aż gruntownie zostaną sprawdzone przez Komisarza d/s Indian i nikt ponoszący stratę podczas łamania lub wskutek złamania ustaleń tego traktatu lub praw US, nie otrzyma refundacji.

Artykuł 2
Uzgodniono, że gdy tylko Bannokowie zapragną oddzielnego rezerwatu dla swojego użytku lub, gdy tylko Prezydent US będzie uważał za wskazane ustanowienie go dla nich, spowoduje to wybranie odpowiedniego dla nich w ich obecnym kraju, który będzie obejmował rozsądne części ziem "Port Neuf" i "Kansas Prairie", a kiedy ten rezerwat zostanie zdeklarowany, US zachowa dla nich te same prawa i przywileje, a także te same i podobne nakłady na ich zasiłki, z wyjątkiem domu agencji i pobytu agenta, w proporcji do ich liczby, tak jak uznano to dla rezerwatu Szoszonów. Dalej, US zgadza się, że następujący obszar kraju, mianowicie: Rozpoczynający się od ujścia Owl Creek i biegnący prosto na południe do grzbietu oddzielającego rzeki Sweetwater i Papo Agie; dalej wzdłuż wymienionego grzbietu i szczytu Wind River Mountains do długości geograficznej North Fork w Wind River; następnie prosto na północ do ujścia wymienionych North Fork i w górę jej koryta do punktu 20 mil powyżej ujścia.; Następnie w prostej linii do źródła Owl Creek i wzdłuż środkowego kanału Owl Creek do punktu początkowego; będzie wydzielony do absolutnego i niezakłóconego użytkowania i zajęcia przez wymienionych tutaj Szoszonów, oraz tych wszystkich przyjaznych plemion lub poszczególnych Indian, jacy od czasu do czasu mogą być chętni, za zgodą US, do osiedlenia się tu; a US uroczyście zgadzają się, aby żadna osoba oprócz tutaj wyznaczonych i zatwierdzonych, oraz oprócz oficerów, agentów i pracowników rządu, którzy mogą być zatwierdzeni do wejścia na teren rezerwatu w celu wykonania swoich obowiązków związanych z prawem, nie miała zezwolenia nawet na przejście, osiedlenie się i zamieszkiwanie na terytorium opisanym w tym artykule. Ponadto odtąd Indianie zrzekną się niniejszym wszystkich tytułów, roszczeń lub praw do jakiegokolwiek kawałka terytorium US, z wyjątkiem takich jak objęte w granicach wyżej wymienionych.

Artykuł 3
US zgadzają się, na swój własny koszt skonstruować w odpowiednim miejscu rezerwatu Szoszonów magazyn lub spiżarnie w celu przechowywania w nich przez agentów towarów należących do Indian, w cenie nie przekraczającej 2 tys. dolarów; oraz budynek agencyjny na pobyt agenta, w cenie nie przekraczającej 3 tys.; mieszkanie dla lekarza, w cenie nie przekraczającej 2 tys.; oraz pięciu innych budynków, dla cieśli, farmera, kowala, młynarza, inżyniera/rzemieślnik, każdy w cenie nie przekraczającej 2 tys.; także budynek szkolny lub misyjny jak tylko odpowiednia liczba dzieci będzie mogła być nakłoniona przez agenta do uczęszczania do szkoły, co nie powinno kosztować więcej niż 2500 dolarów. US zgadzają się ponadto postawić, w wyżej wymienionym rezerwacie Szoszonów, w pobliżu zatwierdzonych tutaj innych budynków, dobry tartak z piłą obrotową napędzaną parą oraz młyn zbożowy wraz z maszyną do produkcji gontów, tak samo w cenie nie przekraczającej 8 tys. dol.

Artykuł 4
Wymienieni tutaj Indianie zgadzają się, że kiedy gmach agencji i inne budynki zostaną postawione w tym rezerwacie, uczynią wymieniony rezerwat swoim stałym domem, i nie będą tworzyć stałych osad gdzie indziej, ale będą mieli prawo do polowania na niezajętych ziemiach US tak długo jak będzie tam można znaleźć zwierzynę i tak długo jak będzie istniał pokój między białymi i Indianami na granicach obszarów polowań.

Artykuł 5
US zgadzają się, że w przyszłości agent dla wymienionych Indian powinien zamieszkać na stałe w budynku agencji rezerwatu Szoszonów, ale będzie kierował i nadzorował sprawy w rez. Bannocków; oraz będzie utrzymywał swoje biuro otwarte cały czas na wypadek nagłej i pilnej obsługi skarg czynionych przez, jak i przeciwko Indianom, jakie mogą być przedstawione do dochodzenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w traktacie, jak również dla wiernego wypełniania innych obowiązków nakazanych prawem. We wszystkich przypadkach krzywd na osobie lub własności przystąpi on do spisania dowodów i przesłania ich dalej, razem ze swymi wnioskami, do Komisarza d/s Indian, którego decyzja będzie wiążąca dla stron tego traktatu.

Artykuł 6
Jeśli ktokolwiek należący do wymienionych wyżej plemion, lub legalnie przyjęty do nich, będący głową rodziny, zapragnie zająć się uprawą ziemi, otrzyma przywilej wybrania, w obecności i korzystając z pomocy agenta, obszaru ziemi wewnątrz rezerwatu, o powierzchni nie większej niż 320 akrów, który to obszar, poświadczony i zapisany w "land-book", przestanie być uznawany jako wspólny, lecz tym samym może być zajęty i utrzymywany w wyłącznym posiadaniu osoby wybierającej go, i jego rodziny tak długo jak będą ją uprawiać.
Każda osoba powyżej 18 roku życia, nie będąca głową rodziny, może w podobny sposób wybrać, w celach uprawy, ilość ziemi o pow. nie przekraczającej 80 akrów, która następnie zostanie wydzielona do indywidualnego użytkowania, tak jak opisano to wyżej. Dla każdego tak wybranego obszaru, powinno być wystawione zaświadczenie zawierające opis oraz imię osoby, która wybrała ziemię, oraz to samo powinno zostać zapisane w księdze znanej jako "Shoshone (eastern band) and Bannack land-book", trzymanej w biurze agenta na wypadek inspekcji.
Prezydent może w dowolnym momencie zarządzić pomiar tych rezerwatów, aby, kiedy zostanie to dokonane, Kongres zabezpieczył prawa indiańskich osadników i mógł przyznać im prawa wieczystego użytkowania. US mogą uchwalić także prawa dotyczące przeniesienia tytułu własności i dziedziczenia własności między Indianami oraz wszystkich tematów związanych z rządem Indian w tym rezerwacie i wewnętrzną policją, jakie będą uznane za potrzebne.

Artykuł 7
Aby zapewnić ucywilizowanie plemion zawierających ten traktat, niezbędna jest edukacja, szczególnie tych, którzy są lub będą osiedleni w tych rolniczych rezerwatach i którzy zatem zobowiązują się do posyłania swoich dzieci, chłopców i dziewcząt, w wieku od 6 do 16 lat, do szkół. Niniejszym zobowiązuje się agenta wymienionych Indian do zwrócenia uwagi na ścisłe wypełnianie tego zobowiązania. US zgadzają się, że dla każdej trzydziestki dzieci w wymienionym wieku, które mogą być nakłonione lub zmuszone do uczęszczania do szkoły, powinna być zapewniona sala oraz nauczyciel kompetentny do nauczania podstawowych gałęzi angielskiej edukacji, który będzie zamieszkiwał wśród wymienionych Indian i wiernie wypełniał swe obowiązki jako nauczyciel. Ustalenia tego artykułu przewidziane są na 20 lat.

Artykuł 8
Gdy głowa rodziny wybierze ziemie i otrzyma certyfikat jak wyżej polecono, a agent będzie przekonany, że ma ona zamiar w dobrej wierze rozpocząć uprawę ziemi aby się utrzymać, otrzyma ona prawo do pobrania nasion i narzędzi rolniczych na pierwszy rok, o wartości 100 dolarów, a na każdy następny rok, kiedy będzie ona kontynuowała swą gospodarkę, przez okres następnych trzech lat, otrzyma prawo do pobrania nasion i narzędzi jak wyżej o wartości 25 dolarów na rok.
Dalej jest ustalone, że taka osoba, gdy rozpocznie uprawę ziemi otrzyma instrukcje od farmerów, którzy zostaną tutaj sprowadzeni i gdy tylko więcej niż sto osób w obu rezerwatach zapoczątkuje uprawę roli, do dyspozycji będzie oddany drugi kowal z żelaznymi, stalowymi i innymi materiałami, jakie mogą być potrzebne.

Artykuł 9
W miejsce całych sum pieniędzy lub innych rocznych rent mających być płaconym Indianom wymienionym tutaj, wskutek każdego i wszystkich zawartych z nimi traktatów, US zgadzają się dostarczyć do budynku agencji w pierwszym dniu września każdego roku, przez 30 lat, następujące artykuły, mianowicie:
Dla każdej osoby płci męskiej powyżej 14 lat, zestaw z solidnego wełnianego materiału składający się z płaszcza, kapelusza, spodni (pantaloons), koszuli flanelowej, pary wełnianych skarpetek; dla każdej osoby płci żeńskiej powyżej 12 roku życia, flanelowej spódniczki lub towaru potrzebnego do jej wykonania, pary wełnianych pończoch, 12 jardów calico; i 12 jardów bawełnianego towaru. Dla chłopców i dziewcząt poniżej wymienionego wieku, takie flanelowe i wełniane towary, jakie mogą być potrzebne do wykonania wyżej wymienionego zestawu, razem z parą wełnianych pończoch dla każdego.
Aby Komisarz do Spraw Indian mógł prawidłowo ocenić zapotrzebowanie, obowiązkiem agenta będzie przesłanie mu co roku dokładnego spisu ludności, na których oprą się coroczne wyliczenia; oprócz wyżej wymienionych ubrań, co roku dla każdego Indianina nie osiadłego przeznaczona będzie kwota 10 dolarów i 20 dolarów dla każdego zaangażowanego w rolnictwo, przez okres 10 lat, z przeznaczeniem by była użyta przez Sekretarza Spraw Wewnętrznych do zakupu takich artykułów, jakie na warunki i potrzeby Indian mogą być właściwe. A jeśli w dowolnym momencie w ciągu 10 lat okaże się, że liczba pieniędzy potrzebna dla ubrań określonych tym artykułem może być zwiększona w celu lepszego spożytkowania przez plemiona tutaj wymienione, Kongres może prawnie zmienić asygnowanie w stosunku do innych celów; ale w żadnym wypadku kwota asygnaty nie może zostać wycofana lub wycofana na wymieniony okres. Prezydent US będzie wysyłał corocznie oficera armii, aby był obecny i sprawdzał jakość dostawy wymienionych wyżej towarów i zdawał raport z ilości i jakości towarów oraz sposobów dostawy.

Artykuł 10
US niniejszym zgadzają się zapewnić corocznie Indianom lekarza, nauczycieli, cieślę, młynarza, rzemieślnika, farmera oraz kowala, jak tutaj uznano, a odpowiednia kwota będzie asygnowana, na podstawie oceny sekretarza spraw wewnętrznych tak, aby była wystarczająca do zatrudnienia tych osób.

Artykuł 11
Żaden traktat dotyczący cesji jakiejkolwiek części rezerwatu opisanego tutaj, który może być utrzymywany we wspólnej własności, nie będzie miał siły i ważności względem wymienionych Indian, o ile nie będzie zaakceptowany i podpisany przez przynajmniej większość wszystkich dorosłych mężczyzn zajmujących te ziemie lub nimi zainteresowanych; i żadna cesja nie zostanie przeprowadzona przez plemię w taki sposób, aby mogła pozbawić ziemi dowolnego członka plemienia, który ma prawo do kawałka ziemi przez siebie wybranego bez jego zgody, co jest przewidziane art. 6 tego traktatu.

Artykuł 12
Ustalone jest, że corocznie suma 500 dolarów, przez trzy lata od dnia, w którym rozpoczną uprawę ziemi, będzie wydawana na prezenty dla 10 osób wymienionego plemienia, którzy według osądu agenta, uzyskają największe zbiory w danym roku.

Artykuł 13
Ponadto ustalono, że aż do momentu wzniesienia budynków agencji w rezerwacie Szoszonów, ich agent będzie rezydował w Forcie Bridger, i ich renty będą im dostarczane w to samo miejsce w czerwcu każdego roku.

N. G. TAYLOR,
W. T. SHERMAN,
Lt. Genl.
WM. S. HARNEY,
JOHN B. SANBORN,
S. F. TAPPAN,
C. C. AUGUR,
Bvt. Major Genl. U. S. A., Commissioners.
ALFRED H. TERRY,
Brig. Gen. and Bvt. M. Gen. U. S. A.

Shoshones:
Wash-a-kie
Wau-ny-pitz
Toop-se-po-wot
Nar-kok
Taboonshe-ya
Bazeel
Pan-to-she-ga
Ninny-Bitse

Bannacks:
Taggee
Tay-to-ba
We-rat-ze-won-a-gen
Coo-sha-gan
Pan-sook-a-motse
A-wite-etse

Świadkowie:
Henry A. Morrow,
Lieutenant-Colonel Thirty-sixth Infantry oraz
Brevet Colonel U.S. Army, Dowodzący Fort Bridger.
Luther Manpa, agent.
W.A. Carter.
J. Van Allen Carter, tłumacz.


Na górę  || 
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group
Chronicles phpBB2 theme by Jakob Persson. Stone textures by Patty Herford.
With special thanks to RuneVillage